Uue-Paru kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Saarde Vallavalitsus teatab, et Uue-Paru kinnistu (78201:004:0010, pindala ca 58 ha, millest sisuline planeerimine 10 ha suurusel alal) detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 23.07.2012-06.08.2012, Saarde Vallavalitsuses, ruumis nr 11 tööpäevadel 8.00-16.30.

Planeeringu eesmärgiks on majutus- ja puhkeala väljaarendamine: planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse määramine, kruntide hoonestusala piiritlemine, liikluskorralduse sh parkimisala määramine, haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine, tehnovõrkude määramine, servituutide vajaduse määramine. Plaanis on rajada eluhooneid koos abihoonetega (kokku max 400 m2), rajatisi, majutushooneid ning vaateplatvorm (kokku max 800 m2). Maksimaalne lubatud kõrgus on eluhoonetel 9,0 m, abihoonetel 7,0 m ja rajatistel 5,0 m. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda ka Saarde valla kodulehel https://saarde.kovtp.ee/et/detailplaneeringud

Rubriigid: Uudised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.